Igra je svobodna dejavnost

Igra je dejavnost, v kateri si malčki in otroci razvijajo svoje zaznavne in miselne zmožnosti, gibalne spretnosti, učijo se socialnih in sporazumevalnih veščin ter izražanja čustev.

Otroške igrače, igrala in drugi, bolj ali manj izdelani, predmeti določajo vsebino in osnovni potek igre.

Igra je bila vselej in tudi danes ostaja osnovna dejavnost otrok, spreminjajo pa se načini igranja in predvsem otroške igrače, ki s seboj »nosijo« značilnosti širšega družbenega, kulturnega ter tehnološkega razvoja. Izbira kakovostnih igrač je za starše in druge odrasle osebe vse bolj zahtevna in za nakup igrač se velja pripraviti podobno kot za nakup drugih izdelkov. Pri tem nikakor ne smemo pozabiti na starost malčka/otroka.

Moje priporočilo je tudi, da pri izbiri in nakupu igrač sledimo načelu raznolikosti in tako otroku omogočimo, da se igra različno, na primer:

  • s sestavljankami,
  • družabnimi igrami,
  • ljubkovalnimi igračami,
  • igračami, ki so replike predmetov iz vsakdanjega okolja,
  • igračami, ki spodbujajo gibanje.

Z igro in ustvarjanjem otroci izražajo tudi čustva.
Z igro in ustvarjanjem otroci izražajo tudi čustva.

Otroška igra še posebej pridobi na kakovosti, če poteka na prostem, na velikih površinah,

na katerih otroci ob gibanju spoznavajo svoje telo, se učijo gibalnih in socialnih spretnosti, pridobivajo na vztrajnosti in predvsem močno uživajo.

Da igra steče, je praviloma potrebno nekaj spodbud, in sicer s primerno izbranimi igračami in besedami ter nenazadnje z zgledom in vključevanjem odraslih v igro otrok. 

Za Pikapolonico:

Prof. dr. Ljubica  Marjanovič Umek, razvojna psihologinja