Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in večjo interaktivnost. Nastavitev zasebnosti Zapri
0
Trenutno v košarici 0,00 €

Mami, obeleži mojo rast!

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA »Mami, obeleži mojo rast!«

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA  (v nadaljevanju "pravila nagradne igre")  

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNEM NATEČAJU 

1.1 Organizator nagradnega natečaja je podjetje Pikapoka d.o.o., Slomškova 3, 2250 Ptuj, ID za DDV SI91075220 (v nadaljevanju Pikapoka oz. organizator). 

1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi s družabnim omrežjem Instagram (v nadaljevanju Instagram) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Instagram. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Instagram, ampak podjetje Pikapoka kot upravljavec Pikapolonica Instagram profila. Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator – in ne Instagram. Instagram ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradni natečaj bo potekala v času od 15. 3. 2017 do 31. 12. 2018, 23:59, oziroma do razdelitve nagrad, namenjenih nagradnemu natečaju.

1.4 Pogoji nagradnega natečaja in dodatne informacije o nagradnem natečaju so objavljeni spletni strani https://www.pikapolonica.si/info/aktualno/pravila-in-splosni-pogoji-nagradnega-natecaja-mami-obelezi-mojo-rast.

2. UDELEŽENCI NAGRADNEGA NATEČAJA

2.1 Za sodelovanje v nagradnem natečaju veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradnega natečaja.    

2.2 V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem podjetja Pikapoka, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. 

2.3 Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: 

  • strošek prihoda v prodajalno,
  • strošek dostopa do interneta,
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na spletni strani www.pikapolonica.si.

Nakup pri podjetju Pikapoka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

3. NAVODILA NAGRADNEGA NATEČAJA

3.1 V nagradni igri lahko sodelujejo le imetniki javno odprtih profilov na družabnem omrežju Instagram. Udeleženec sodeluje v nagradnem natečaju tako, da na družabnem omrežju Instagram sledi @pikapolonica_prodajalna, objavi javno dostopno fotografijo sebe z nalepko, nalepljeno na trebuh, ki ponazarja starost otroka v maternici, na fotografiji označi @pikapolonica_prodajalna in v opisu fotografije zapiše #pikapricakuje. Po objavi fotografije mora udeleženec v zasebnem sporočilu na Instagram profilu, Pikapolonici sporočiti svoje podatke (ime, priimek, domač naslov, davčno številko in elektronski naslov).

Udeleženec lahko sodeluje večkrat, pri čemer lahko nagrado dobi zgolj enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradnem natečaju pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika (kot navedeno v točki 2.2). 

3.2 Udeleženec se strinja, da lahko objavljene fotografije združimo v eno galerijo slik in da se lahko fotografija/fotografije uporabijo za promocijo podjetij PIKAPOKA vse za otroka d.o.o., Apollo d.o.o., Bubamara sve za djecu d.o.o. in APOLLO HR d.o.o, na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram), v elektronskih promocijskih sporočilih katerega koli od podjetij, spletni strani katerega koli od podjetij, tiskovinah izdanih s strani podjetij in/ali drugo.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE    

4.1 Podjetje Pikapoka bo v okviru te nagradne igre podelilo naslednje nagrade:
- 350 kom zvezkov Pikapolonica, v vrednosti 5.00 €

4.2 Natečaj bo izveden po sistemu razdeljevanja nagrad kronološko, glede na čas prejema podatkov v zasebnem sporočilu, od pričetka natečaja do 15. 3. 2018 oziroma do razdelitve zalog promocijskega materiala, namenjenega promociji. Izvedla ga bo 3-članska komisija. V primeru, da se nagrajenec, ki bo nagrado prejel, ne bo javil v roku treh delovnih dni od vzpostavitve kontakta s strani upravitelja družbenega omrežja Instagram, bo nagrado prejel naslednji nagrajenec na seznamu.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.  

4.3. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru prejema nagrade organizator kot nagrajenca objavi v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook in Instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre in povezanih podjetij.

Podjetje Pikapoka bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestilo najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni po objavljeni fotografiji z odgovorom na zasebno sporočilo ali v elektronskem sporočilu na elektronski naslov poslan s strani udeleženca.  

4.4 Podjetje Pikapoka bo pred prevzemom nagrade od nagrajenca zahtevalo podpisan
obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
Izpolnjen in podpisan dokument mora nagrajenec posredovati s priporočeno pošto na naslov Pikapoka d.o.o., Slomškova 3, 2250 Ptuj ali na e-naslov marketing1@pikapolonica.com najpozneje v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »DRUŽABNA OMREŽJA«.    

4.5 V primeru, da nagrajenec v roku 10 (desetih) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade v zasebnem sporočilu na Instagramu ne bo odzval oziroma ne bo posredoval popolnih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

4.6 Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 4.4 pravil nagradnega natečaja, bo nagrajenec o načinu prevzema nagrade obveščen v zasebnem sporočilu na Instagramu ali v elektronskem sporočilu.  

5. NAGRADNI SKLAD

5.1 Nagrade so promocijske tiskovine podjetja Pikapoka.
- 350 kom zvezkov Pikapolonica, v vrednosti 5.00 €

5.2 Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.    

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.    

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko nagrajenec na lastne stroške prevzame na naslovu, ki ga je sporočil organizator. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade, brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

5.4 Podjetje Pikapolonica bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.  

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNEGA NATEČAJA

V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega natečaja si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega natečaja. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.     

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI   

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradnem natečaju, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.      

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA   

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradnega natečaja. Podjetje Pikapoka se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.   

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in na Instagram profilu.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradnim natečajem pišete na elektronski naslov: marketing1@pikapolonica.com

Kraj in datum objave pravil nagradnega natečaja: Ptuj, 15. 3. 2018. 

Tudi na Petrolu DARILNI BONI Pikapolonica

Podarite darilni bon Pikapolonica in uresničite vsako željo!

Prenovljena prodajalna Pikapolonica v Kopru

Odslej za vas, večja, prenovljena in s sodobnejšim izgledom.

Od petka do ponedeljka - nagradna igra!

Nakup, ki šteje je tisti, ki vas bo nagradil.

POSKOČNA TURNEJA

Veliki nagradni natečaj za slovenske vrtce

Otroška predstava Čarobni cirkus

V jesenskih dneh so predstave odlična izbira za popestritev sobotnih dopoldnevov.

Prenesite svojo kartico na mobilini telefon

Do vseh ugodnosti kluba Pikapolonica tudi s člansko kartico na mobilnem telefonu.

Velika nagradna igra - Barbie praznuje!

Lahko si karkoli! Velika nagradna igra - Barbie praznuje! 

SMS NOVIČKE = VEČ PRIHRANKOV

Prijavite se na SMS novičke in prejmite kodo za  15 % popust na izdelek po izbiri.

Natečaj - Recikliram, ustvarjam in naravo ohranjam

Sodelujte v nagradnem natečaju ... Skupaj z vašim malčkom izdelajte recikliran nahrbtnik, nato pa naj zakoraka v novo šolsko leto s trendi Affenzahn nahrtnikom.

V LEGOLAND s Pikapolonico

Preverite ali ste srečnež, ki bo odšel na celodnevni izlet v LEGOLAND.

Seznam pripomočkov in opreme za dojenčka

Z rojstvom vašega dojenčka so pred vami številne nove izkušnje, izzivi in najlepši trenutki življenja.

Torek - dan nosečniških trebuščkov in zadovoljnih dojenčkov

Drage nosečnice in mamice z dojenčki, veseli nas, da nam zaupate v tako posebnem obdobju vašega življenja.

Praznuje vaš malček rojstni dan?

Tudi Pikapolonica ga obdari.  

Previjalni kotički in dojilnice

Pikapolonica v skrbi za vaše malčke!

Mami, obeleži mojo rast!

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA »Mami, obeleži mojo rast!«

Obvestilo za obiskovalce dogodkov

Splošni pogoji udeležbe na dogodkih v prodajalnah Pikapolonica

Presenetite otroke zaposlenih

Ponudba za sindikate, podjetja, vrtce, šole, občine in vse, ki skupinsko obdarujete otroke.

Prijavite se na e-novice in pridobite 3 EUR popusta za vaš nakup.

S prijavo na e-novice boste vedno obveščeni o aktualnih akcijah in novostih, v zahvalo za potrditev prijave na e-novice, pa vam podarjamo kodo za popust v vrednosti 3 EUR, ki jo boste prejeli po potrditvi prijave na e-novice. Kodo lahko izkoristite za nakup v spletni prodajalni na www.pikapolonica.si. *Kodo je mogoče unovčiti le enkrat ob nakupu 30 EUR ali več v spletni prodajalni Pikapolonica.

Več informacij o promocijskih e-sporočilih podjetja Pikapoka d.o.o., namenu elektronskega obveščanja in možnosti odjave preberite na tej povezavi >>> TUKAJ

Lepo vas pozdravljamo, Vaša spletna prodajalna Pikapolonica