Splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani in prodajalne pikapolonica.si

1. Poglavje
(splošno)

1. člen (opredelitev pogodbenega razmerja)

Ta splošna pravila in pogoji opredeljujejo pogodbeno razmerje med:

 • uporabnikom in podjetjem Pikapoka d. o. o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju tudi »Pikapoka«), v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani pikapolonica.si

ter

 • uporabnikom kot kupcem in podjetjem Pikapoka kot ponudnikom oz. prodajalcem v zvezi z nakupom izdelka v spletni prodajalni pikapolonica.si.

Ta splošna pravila in pogoji veljajo za vse uporabnike spletne strani. Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pravili in pogoji ter da soglaša z njimi. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pravil in pogojev si Pikapoka pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.

2. člen (opredelitev pojmov in kratic)

Pojmi in kratice imajo naslednji pomen:

 • STP spletna stran in trgovina oz. prodajalna Pikapolonica na domeni pikapolonica.si;
 • SPP splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani ter prodaje (nakupa) izdelkov prek STP, vsebini, ki je veljavna ob obisku STP. SPP so na voljo ter se lahko shranijo in reproducirajo v PDF obliki s klikom na povezavo TUKAJ. Pikapoka ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli (občasno) spremeni SPP (sprememba je razvidna iz datiranja verzije). O spremembi SPP so uporabniki obveščeni z elektronskimi sporočilom na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu, ali s predhodnimi objavami na spletni strani. Spremembe SPP stopijo v veljavo po obvestilu. Vsaka nadaljnja uporaba spletne strani pomeni sprejetje najnovejše različice SPP;
 • uporabnik: oseba, ki obišče oz. uporablja STP, ne glede na registracijo;
 • kupec: fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo in opravil nakup izdelkov preko STP;
 • upravljalec STP in/ali ponudnik in/ali PIKAPOKA: družba PIKAPOKA, vse za otroka, d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj, Slovenija, matična št. 1666223000, ID št. za DDV: SI91075220, vpisan pri Okrožnemu sodišču na Ptuju;
 • osebni podatki: so podatki, kot so opredeljeni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PIKAPOKA obdeluje vaše osebne podatke, ki jih od prejme preko spletne strani, t.j. obiskovalcev spletne strani z uporabo piškotkov, podatke kupcev spletne trgovine, podatke registriranih uporabnikov STP ter podatke komentatorjev na spletni strani. Podrobnejše informacije o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki najdete v naši Politiki zasebnosti.

 

2. Poglavje
(uporaba spletne strani)

3. člen (omejitev odgovornosti)

Spletno stran uporabniki in kupci uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani ter katerikoli materiali, predloženi na spletni strani, so na voljo 'kot je' ('kot so'), brez kakršnekoli garancije, izrecne ali implicitne (razen v primeru nakupov izdelkov preko STP).

V nobenem primeru Pikapoka ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi:

 • s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) STP ali katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.
  Pikapoka ne jamči in ne odgovarja za točnost, popolnost, ažurnost ali zanesljivost katerekoli vsebine ali podatkov (informacij).

 • za povezave, ki jih STP vsebuje do spletnih strani tretjih oseb, oz. za povezave, ki jih katerikoli uporabnik posreduje do spletnih strani tretjih oseb;
  Pikapoka nima nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, storitvami ali izdelki, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Pikapoka ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali za izgubo, ki nastane kot posledica uporabe spletnih strani tretjih oseb. Uporabniki in kupci prevzemajo vso odgovornost, ko se odločijo slediti preusmeritvam oz. povezavam, ki vodijo do spletnih strani tretjih oseb;

 • z dejanji katerih koli drugih uporabnikov registriranih ali neregistriranih;

 • kakršno koli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja na tej spletni strani ali prenosa katerega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka s spletne strani. Prav tako Pikapoka ni odgovorna za izgubo le-teh, ki bi nastala z uporabo STP.

4. člen (zloraba strani)
Kot pogoj za uporabo spletnih strani uporabnik izjavlja in potrjuje, da ne bo uporabljal spletnih strani za kakršenkoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi SPP. STP ni dovoljeno uporabljati na katerikoli način, ki bi poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje spletnih strani ali posegal v uporabo spletnih strani s strani drugih uporabnikov. Kakršnokoli pridobivanje ali poskus pridobivanja vsebin ali podatkov, ki niso izrecno na voljo s strani spletnih strani, ni dovoljen.

5. člen (avtorske pravice)

STP je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane. Vse vsebine STP, vključno s sporazumi, razkritji, spletnim besedilom, postavitvijo in slikami, so last družbe Pikapoka ali jih družba Pikapoka uporablja na podlagi pridobljenih licenc. Vsebino STP ne smete reproducirati, ponovno objavljati ali razširjati brez dovoljenja družbe Pikapoka ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

6. člen (uporaba STP)
Storitve STP (uporaba spletne strani in spletni nakupi) lahko uporabljate kot prijavljen uporabnik ali brez prijave. Ustvarjen profil ni pogoj za uporabo spletne strani ali spletni nakup. S prijavo uporabnik pridobi določene ugodnosti, ki so določene v splošnih pogojih članstva v klubu Pikapolonica.

7. člen (ustvarjanje profila in uporabniški profil)

Za uporabo storitev STP lahko uporabnih na strani ustvari profil. Profil lahko ustvarijo fizične osebe, starejše od 16 let.

Ko uporabnik ustvari profil in se strinja s splošnimi pogoji članstva v klubu Pikapolonica, se šteje, da se je sočasno tudi včlanil v klub Pikapolonica in lahko nemoteno koristi vse ugodnosti članstva v klubu, kot jih določajo splošni pogoji članstva v klubu Pikapolonica.

Da lahko uporabnik ustvari profil, mora posredovati naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov e-pošte (uporabniško ime),
 • mobilno številko,
 • naslov.

Geslo si uporabnik ob  prijavi ustvari sam, lahko pa si ga naknadno po želji spremeni.

Uporabnik ob prijavi prejme svojo unikatno številko kartice kluba Pikapolonica, ki jo lahko koristi za nakupe v spletni prodajalni Pikapolonica in v fizičnih prodajalnah Pikapolonica v skladu s splošnimi pogoji članstva v klubu Pikapolonica.

Ustvariti profil pomeni vnos in posredovanje zgoraj navedenih podatkov z namenom oblikovanja uporabniškega profila, ki pa zahteva preverjanje identitete. Identiteta se preverja s potrditvenim sporočilom na posredovani naslov e-pošte. S potrditvijo identitete se aktivira kartica Pikapolonica v skladu s splošnimi pogoji članstva v klubu Pikapolonica. V kolikor uporabnik ne potrdi identitete v roku 60 dni od prijave, se njegov uporabniški profil izbriše, kot tudi kartica kluba Pikapolonica.

Z ustvarjenim profilom se ustvari uporabniško ime (enako vpisani e-pošti) in geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru suma zlorabe je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti ponudnika s klicem na tel. št. 08 2008 649 ali elektronskim sporočilom na etrgovina@pikapolonica.com. Do uporabniškega profila se naknadno pristopa s prijavo. Prijava pomeni, da se vstopi le z vpisom uporabniškega imena in gesla.

Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke. Vse spremembe podatkov je dolžan prijavljeni uporabnik nemudoma posodobiti na uporabniškemu profilu (»MOJ PROFIL«).

Uporabniški profil lahko uporabnik kadarkoli zapre s posredovanjem zahteve za preklic uporabniškega profila na kontaktni naslov etrgovina@pikapolonica.com – pisni zahtevi je potrebno predložiti dokazilo o identiteti in naslovu. Po potrditvi zaprtja profila s strani Pikapoke se onemogoči dostop do uporabnikovega profila, njegovi podatki se izbrišejo iz spletne prodajalne.

 

3. poglavje
(nakup izdelkov)

8. člen (sklenitev pogodbe)

Za sklenitev prodajne pogodbe s strani uporabnika se šteje uspešno oddano naročilo preko STP, ko uporabnik na vpisani e-naslov prejme potrdilo o oddanem naročilu.
Za sklenitev prodajne pogodbe s strani ponudnika se šteje potrditev prejetega naročila s strani ponudnika, ko uporabnik na vpisani e-naslov prejme potrdilo o sprejetem naročilu.

V kolikor uporabnik ne prejme potrdila o sprejetem naročilu se šteje, da ponudnik odstopa od sklenitve prodajne pogodbe in ni zavezan k dostavi izdelkov iz naročila.

9. člen (cene)

Cene so navedene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Cene veljajo le za spletne nakupe preko STP.

Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, sklenitve pogodbe s strani uporabnika.

V spletni prodajalni so navedene cene kot redne cene, akcijske cene ter klub cene.

Redne cene veljajo za vse uporabnike (prijavljene in neprijavljene) STP in nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila.

Akcijske cene veljajo za vse uporabnike (prijavljene in neprijavljene) STP in imajo vnaprej določeno veljavnost. Akcijske cene veljajo za količine običajne za gospodinjstva.

Klub cene veljajo le za prijavljene uporabnike STP in imajo vnaprej določeno veljavnost. Klub cene veljajo za količine običajne za gospodinjstva.

Akcijske in klub cene so posebej označene in veljajo za čas objave v STP.

10. člen (akcije in kuponi ugodnosti)

Vse akcije in kuponi ugodnosti v prodajalni Pikapolonica (Nočno nakupovanje, Srečni petek, Črni petek, knjižica s kuponi ugodnosti, VIP kuponi ipd.) veljajo samo za člane kluba Pikapolonica. Popust velja na izdelke z redno ceno iz zaloge in se obračuna na blagajni. Popusti se ne seštevajo. Izdelki s klub ceno in izdelki z Akcijsko ceno so iz akcije izvzeti.

Akcijskih kuponov in popustov ni mogoče uveljavljati za nakup darilnih bonov. Skladno s 16. členom Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 54/07, 2/08 – popr., 8/10 in 38/14) popusta ni mogoče uveljavljati na začetne formule (začetna mleka) in skladno z Zakonom o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) popusta ni mogoče uveljavljati na knjige, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev.

Akcijskih kuponov in popustov tudi ni možno uveljaviti na izdelke, ki so navedeni na seznamu izdelkov izvzetih iz akcij, ki ga najdete tukaj.

Prav tako ni možno uveljaviti akcijskih kuponov in popustov na izdelke, ki jih v času veljavnosti akcijskega kupona ali popusta ni na zalogi.

11. člen (načini plačila)

Načini plačila, ki so na voljo v STP so:

 1. s plačilnimi oz. kreditnimi karticami Visa, Maestro in EuroCard/MasterCard (transakcija se izvede na dan izdaje računa),
 2. s Paypal-om,
 3. z gotovino ali plačilno oz. kreditno kartico ob prevzemu pri dostavi (po povzetju) – velja le pri izbiri dostave na domač naslov.

Pri izbiri osebnega prevzema naročenih izdelkov je možno plačilo le s plačilnimi karticami ali Paypal računom.  

12. člen (dostava)

Načina dostave na območju Republike Slovenije sta:

 1. prevzem izdelka v fizičnih prodajalnah – brezplačno; blago čaka kupca v izbrani prodajalni 3 dni od dneva prejema obvestila, da je naročilo pripravljeno za prevzem.
 2. Dostava na domač naslov, ki jo izvaja ponudnik preko pogodbenih partnerjev. V primeru dostave na dom stroški prevoza, poštnine ali morebitni drugi stroški v zvezi s tem niso vključeni v ceno izdelka. Cena dostave se obračuna po veljavnem ceniku dostave, ki je objavljen tukaj in se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila.

O višini stroškov je kupec seznanjen pred potrditvijo oddaje naročila z ločenim prikazom zneska teh stroškov.

Za dostavo izven območja Republike Slovenije je na voljo le dostava na domač naslov, ki jo izvaja ponudnik preko pogodbenih partnerjev. Dostava je možna le v države članice EU. Cena dostave se obračuna po veljavnem ceniku dostave, ki je objavljen tukaj in se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila.

Izdelki se dostavijo v roku navedenem ob oddaji naročila, ki začne teči od datuma prejema »potrdila o sprejetem naročilu«, razen v posebnih primerih, o čemer Pikapoka posebej obvesti kupca preko elektronske pošte (sporočilo o predvidenem roku dostave). Pikapoka ne prevzema odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi daljšega dobavnega roka.

13. člen (natančneje o dostavi)

Izdelki se dostavijo na naslov, ki je v naročilu naveden kot »naslov za dostavo«. Za dostavo naročila na naslov mora biti zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu ter zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na tej lokaciji. Dostave izdelkov se praviloma vršijo v dopoldanskem času. Naročene izdelke je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na naslovu za dostavo.

V primeru, da kupec v času dostave pošiljke ne more prevzeti, ga dostavna služba obvesti o lokaciji prevzema. Ponudnik oz. njegovo pogodbeni izvajalec dostave si pridržuje pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prejemnika izdelka (kupca) – npr. z vpogledom v osebne dokumente. Ob prevzemu z dostavo kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega izdelka.

V primeru dostave pohištva  v večstanovanjski objekt je paket dostavljen do vhodnih vrat v večstanovanjski objekt.

Če se ob prevzemu pošiljke ugotovi, da je pošiljka (paket) ali izdelek poškodovan ali kaže znake odprtja, je dolžan kupec nemudoma, najkasneje pa v roku 14 dni od prevzema sprožiti postopek reklamacije neposredno pri dostavljavcu (GLS, d. o. o. ali Pošta Slovenije, d.o.o.).

V primeru, da kupec paketa ne prevzame od dostavne službe v predvidenem roku in se paket vrne na naslov pošiljatelja, bo Pikapoka stopila v kontakt s kupcem in na njegovo željo organizirala ponovno dostavo. V kolikor stranka ne želi ponovne dostave, si Pikapoka pridržuje pravico, da stranki zaračuna stroške poštnine. V primeru plačila s plačilno ali kreditno kartico ali preko sistema PayPal se tako kupcu povrne le vrednost naročila zmanjšana za stroške poštnine. V primeru, da je kupec izbral plačilo ob dostavi, pa Pikapoka na naslov za izstavitev računa pošlje račun za stroške poštnine, ki ga je kupec dolžan poravnati v roku 14 dni od izstavitve računa.

14. člen (zagotavljanje informacij pred sklenitvijo pogodbe)

Ponudnik se zavezuje, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o ponudniku (firma, sedež, poslovni naslov, matično in davčno številko) ter kontaktne podatke za hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti izdelkov oz. storitev,
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na STP, naj bi bil dostopen oz. dobavljen na način, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 • dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi STP, naj bi bil dostopen oz. dobavljen v roku, ki je naveden pri posameznem izdelku, ob naročilu več izdelkov hkrati pa velja najdaljši dobavni rok),
 • cene izdelkov oz. storitev, ki vsebujejo davke oz. morebitne druge dajatve,
 • pogoje in načine plačila,
 • pogoje, način, kraj in rok dostave ter morebitne stroške dostave izdelkov oz. rok izpolnitve storitev,
 • o roku in pogojih za uresničitev pravice do odstopa od pogodbe; vključno s stroški, ki bremenijo kupca v zvezi z vračilom izdelka (43.č člena ZVPot), okoliščinah, ki pomenijo izgubo pravice do odstopa od pogodbe ali o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi s podatki o kontaktni osebi.

15. člen (informacije o živilih)

Pikapoka omogoča, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih, razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob dobavi izdelkov so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

16. člen (postopek naročanja)

Naročanje poteka v slovenskem jeziku. Izdelke se izbira in naroča iz seznama izdelkov na STP. Vsi izdelki so na voljo do odprodaje zalog.

Potek postopka naročanja (nakupa) poteka v korakih, ki so opisani na strani 'Postopek spletnega nakupa' (ki je dosegljiva tukaj) in se lahko nenapovedano spremenijo glede na tehnične in vsebinske spremembe v postopku nakupa.

Kupec prejme za svoj nakup v STP račun v tiskani obliki, ki je priložen paketu oz. ga izda prodajalna Pikapolonica v primeru prevzema v poslovalnici.

17. člen (odstop od pogodbe)

Kupec, ki je potrošnik, lahko v roku 14 dni od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Za uveljavitev pravice do odstopa  se lahko uporabi Obrazec za uveljavitev pravice potrošnikov do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo, ki ga najdete tukaj, lahko pa kupec poda lastno odstopno izjavo, iz katere izrecno izhaja, da odstopa od pogodbe z navedeno številko naročila.  Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Kupec poda izjavo o odstopu od pogodbe:

 1. preko elektronskega naslova etrgovina@pikapolonica.com z izjavo (lahko uporabite odstopni obrazec, ki ga najdete tukaj), iz katere izrecno izhaja, da odstopa od pogodbe (z navedbo št. naročila); pri čemer ponudnik potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na elektronski naslov kupca (»odstop prejet«);
 2. po pošti na naslov Prodajalna Pikapolonica, Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana - z izpolnitvijo in podpisom odstopne izjave (lahko uporabite odstopni obrazec, ki ga najdete tukaj); kot datum odstopa od pogodbe velja datum, ko je pismo datirano s strani ponudnika poštnih storitev;
 3. v katerikoli prodajalni Pikapolonica. Kot datum odstopa od pogodbe velja datum prejema odstopne izjave s strani prodajalne. Vračilo izdelka v poslovalnico ponudnika v roku za odstop od pogodbe se šteje za izjavo o odstopu od pogodbe.

Kupec, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe v primerih nakupa živilskih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov (npr. če je kupec izdelek po dostavi odprl) in v primerih, ko je bil izdelek narejen po naročilu (personalizirani izdelki ipd.).

 

 

 

18. člen (vračilo izdelka)

Kupec je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni od dneva odstopa od pogodbe bodisi:

 1. z dostavo po pošti na naslov Prodajalna Pikapolonica, Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana. Kupec nosi vse stroške vračila blaga. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.
 2. osebno z oddajo izdelka v katerokoli prodajalno Pikapolonica.

Kupec je dolžan vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan ter v originalni in nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v prodajalnah. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelka, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dopustno.

19. člen (vračilo kupnine)

Vračilo kupnine se izvrši v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in pod pogojem vračila izdelkov. Ponudnik si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetega plačila dokler ne prejme vrnjenih izdelkov ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelke poslal nazaj ponudniku.

Ponudnik prejeta plačila kupcu vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

V kolikor je bil pri nakupu izdelkov unovčen popust v kakršnikoli obliki (akcija, klub cena, e-kupon, promocijska koda, ipd.), se vrne plačani znesek kupnine, ne pa tudi dela zneska, ki ga je prinesel popust.

20. člen (odgovornost za izdelek)

Kupec lahko izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če so poslani napačni izdelki ali v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Ob reklamacije se zapiše kupčeva zahteva glede reševanja reklamacije (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo kupnine).

Kasnejše reklamacije glede izdelka se obravnavajo kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov iz naslova garancije ali stvarnih napak in jih kupec naslovi ponudniku preko:

 1. elektronske pošte na naslov etrgovina@pikapolonica.com,
 2. s klicem na telefonsko številko 08 2008 649 ,
 3. s pisno izjavo poslano po pošti, na naslov Prodajalna Pikapolonica, Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana.

V primeru upravičenosti zahtevka je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov pošiljanja po javno objavljenih tarifah prevoznikov, ki ponujajo storitve javnosti, oz. Pošte Slovenije d.o.o.

21. člen (stvarne napake)

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna:

 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

V kolikor ima izdelek stvarno napako je dolžan kupec pisno obvestiti ponudnika o napaki, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Stvarno napako lahko kupec prijavi v prodajalna Pikapolonica po Sloveniji ali pošlje elektronsko sporočilo na etrgovina@pikapolonica.com ter priloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje stvarne napake in omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja izdelka po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Ponudnik pisno odgovori potrošniku o reševanju zahteve  v roku 8 dni od prejema izdelka v prodajalno.

Odgovornost za stvarne napake ponudnika ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa nastanejo zaradi nepravilne uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (npr. popravil).

Za pravna razmerje strank v zvezi stvarnimi napakami se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in/ali zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

22. člen (garancija)

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa ponudnika znotraj garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu oz. računu. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek o tem ni znan – v tem primeru lahko uporabnik/kupec kontaktira ponudnika, da zagotovi informacijo.

Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu, ki je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prvega odstavka.

Vračilo izdelka v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom izdelkom v garancijo ne nosi stroškov.

23. člen (prevzem izdelkov)

Kupec je dolžan izdelke, ki jih je vrnil ponudniku zaradi uveljavljana reklamacije, stvarne napake ali garancije, prevzeti na naslovu za dostavo oz. v poslovalnici v roku 7 dni od prejema obvestila.

24. člen (nakup za pravne osebe oz. podjetja)

Predmetni SPP veljajo v tudi v primeru nakupa za podjetja in druge pravne osebe (v nadaljevanju enotno: »podjetje«), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen v kolikor je v tem členu določeno drugače.

V tem primeru postopek nakupa poteka povsem enako kot za fizične osebe s to razliko, da uporabnik v postopku oddaje naročila v STP izbere opcijo 'potrebujem račun za podjetje' in v polje 'Podjetje' vnese naziv Podjetja ter v polje 'Davčna številka' vnese ID številko za DDV oz. davčno številko, če podjetje ni zavezanec za DDV. Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke podjetja.

Če uporabnik zahteva izdajo računa na podjetje, se šteje, da je stranka pogodbe podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, oz. da je kupoprodajna pogodba sklenjena med ponudnikom in podjetjem.

Uporabnik s klikom na ikono »oddaj naročilo« izjavlja obenem, da je zakoniti zastopnik oz. da je pooblaščen v imenu podjetja in za račun podjetja skleniti  predmetno kupoprodajno pogodbo; da jamči ponudniku, da bo podjetje pravilno, pravočasno in v celoti izpolnilo vse svoje obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe ter se sam nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo kot solidarni porok in plačnik na prvi poziv ponudnika izpolnil vsako obveznost oz. plačal vsak znesek, ki ga podjetje kot kupec ne bo poravnalo iz naslova obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, ki jo je sklenil v imenu in za račun podjetja.

V primeru, da uporabnik izbere kot način plačila gotovinsko plačilo ob prevzemu izdelka/izdelkov velja za podjetja omejitve takega plačila do zneska 420,00 EUR. V primeru, da bi kupnina presegla ta znesek in je izbrano gotovinsko plačilo po povzetju, ponudnik obvesti kupca o tem, da je dolžan izvesti plačilo kupnine z drugim sredstvom.

Če ob prejemu naročila ponudnika ne more na podlagi javno dostopnih evidenc oz. registrov ugotoviti obstoja podjetja, je ponudnik upravičen kontaktirati uporabnika z zaprosilom, da mu v razumnem roku posreduje ustrezna dokazila o obstoju le-tega oz. lahko po lastni presoji zavrne prejeto naročilo. V tem primeru uporabnik (kupec) prejem obvestilo o zavrnitvi naročila.

V primeru, da podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, ob prejemu potrdila (»naročilo potrjeno«) ali kasneje ne obstoji več (iz kateregakoli razloga), ali je zoper podjetje predlagan ali uveden postopek zaradi insolventnosti, ali je zoper podjetje pričet postopek redne ali sodne likvidacije, je dolžan uporabnik o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ne glede na obvestilo, lahko ponudnik pisno odstopi od pogodbe.

Kupec, ki je podjetnik, podjetje oz. druga pravna oseba (ni potrošnik), nima pravice do odstopa od pogodbe brez razloga (16. člen SPP), razen če je to izrecno določeno v SPP.

Podjetje je upravičeno uveljavljati garancijske ter jamčevalne zahtevke iz naslova stvarnih napak izdelka skladno z Obligacijskim zakonikom.

25. člen (odveza odgovornosti)

Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov preko STP ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov, ki jih pridobi od dobaviteljev, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake (netočnosti, nepopolnosti) v podatkih za morebitno škodo, ki iz tega lahko izhaja. Prav tako si pridružuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.

Slike (fotografije) izdelkov, objavljene v STP, so simbolične. Morebitne razlike med sliko in dejanskim izdelkom (barvna odstopanja, ipd.), ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka in ne morejo biti razlog za reklamacijo.

Ponudnik se zavezuje zagotavljati točne podatke o ceni izdelkov. V primeru, da bi se cena izdelka spremenila med pošiljanjem oz. oddajo naročila in prejemom oz. potrditvijo naročila v informacijskem sistemu ponudnika, velja cena, ki je veljala ob sklenitvi pogodbe s strani uporabnika. Ponudnik pa ni zavezan k dobavi izdelkov po tej ceni, dokler ne potrdi sklenitve pogodbe (kot je določeno v 8. členu teh SPP).

Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje STP.

V STP ne veljajo vse prodajne aktivnosti, ki se izvajajo v fizičnih prodajalnah (maloprodajnih mestih) ponudnika, kot na primer vendar ne izključno, posebni promocijski popusti, kupončki, ipd.

V primeru dostave izven Republike Slovenije, ponudnik prav tako ne prevzema nobene odgovornosti, da je izdelek skladen s tehničnimi in/ali varnostnimi zahtevami oz. da je označen skladno z zahtevami oz. predpisi države, v kateri je naveden naslov za dostavo. V takem primeru ponudnik tudi ne zagotavlja, da so morebitna navodila za uporabo ('user manual') oz. druga dokumentacija, povezana s kupljenim izdelkom, v jeziku kupca.

26. člen (komentiranje na spletni strani)

STP omogoča oddajo javnih komentarjev, mnenj in ocen k izdelkom (v nadaljevanju enotno »komentarji« oz. »komentiranje«) prijavljenim uporabnikom. Uporabnik se mora zavedati, da lahko vse podatke oz. informacije, ki jih navede v komentarjih, preberejo, zbirajo in uporabljajo tudi drugi, ki do njih dostopajo. Objavljeni komentarji lahko ostanejo na STP tudi po zaprtju uporabniškega profila. Pikapoka svetuje, da se pri komentiranju ne razkrivajo osebni podatki.

Pikapoka si pridružuje pravico, da moderira, t.j. da zavrne ali uredi komentarje skladno s politiko moderiranja (zlasti ne dopusti ali odstrani izjave, ki so neresnične, žaljive, zavajajoče, škodljive, izražajo grožnje, zlorabo, nadlegovanje, obrekovanje ali klevetanje, vsebujejo nedostojno ali pornografsko vsebino ali posegajo v zasebnost drugih; nadlegujejo, ponižujejo, ustrahujejo ali so sovražne do posameznika ali skupine posameznikov na kakršen koli način; oglašujejo nezakonite storitve ali prodajo katerih koli predmetov, katerih prodaja je prepovedana ali omejena z veljavno zakonodajo, vključno brez omejitev, predmetov, katerih prodaja je prepovedana ali urejena z veljavno zakonodajo, ipd.). Morebitno Pikapokino neupoštevanje kršitev, ki jih stori uporabnik s komentiranjem, ne pomeni odpoved pravici do ukrepanja v zvezi s poznejšimi ali podobnimi kršitvami. Pikapoka ima pravico, da v teh primerih kot tudi v primeru kakršnikoli zlorab izvede vse ukrepe ali katerakoli druga dejanja, ki so potrebna zaradi varstva svojih pravic in interesov oz. zaradi varstva pravic in interesov drugih uporabnikov oz. katerihkoli drugih oseb.

Ne glede na navedeno Pikapoka ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi komentarji (informacijami, ocenami, nasveti, mnenji, priporočili, izjavami oz. drugimi sporočili), ki so podane in objavljene s strani uporabnikov. Objavljene komentarji so stališča posameznikov in ne družbe Pikapoka.

S posredovanjem in objavo komentarja uporabnik soglaša in podeljuje družbi Pikapoka časovno (trajno) in krajevno neomejeno, brezplačno in ne-ekskluzivno pravico (dovoljenje), da vsebino komentarja v celoti ali delno uporabi, reproducira, distribuira, spremeni oz. predela, jo da na voljo javnosti na kakršenkoli način in v kakršnikoli obliki, javno prenaša oz. na kakršnikoli drug način koristi vsebino komentarja za namen promocije spletne prodajalne.

 

4. poglavje
(končne določbe)

27. člen (pomoč uporabnikom in pritožbeni postopek)

Za tehnično podporo, morebitna vprašanja, pritožbe ali podajo drugih zahtev nas kontaktirajte preko:

 1. elektronskega naslova: etrgovina@pikapolonica.si (24 ur/7 dni),
 2. s klicem na telefonsko številko 08 2008 649 (v delovnem času prodajalne Pikapolonica Ljubljana, ki ga najdete ),
 3. po pošti na naslov Prodajalna Pikapolonica, Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana.

28. člen (reševanje sporov in veljavno pravo)

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanju potrošniških sporov.

Kot ponudnik spletne trgovine na območju Republike Slovenije objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov ('platforma SPRS'), ki je na voljo na tej povezavi.

Spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkom preko STP se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja.

SPP so urejeni in se razlagajo skladno o zakoni Republike Slovenije ne glede na določbe o koliziji zakonov.

29. člen (ostale določbe)

Predmetni SPP predstavljajo celoten sporazum med Pikapoko in uporabnikom v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkov preko STP ter jih ni mogoče spreminjati, razen v pisni obliki.

V primeru, da bi bila katera koli določba SPP v celoti ali delno neizvršljiva ali neveljavna (nična, nezakonita), se šteje, da ta določba ni sestavni del SPP in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalega dela SPP. Neveljavno oz. neizvršljivo določilo se nadomesti z določilom, ki se najbližje ujema z namenom neveljavnega (neizvršljivega) določila.

Uporabnik ne sme pravic in obveznosti iz teh SPP prenesti na tretjo osebo (vključno s prenosom uporabniškega profila) brez predhodnega pisnega dovoljenja Pikapoke.

SPP so objavljeni na https://pikapolonica.si.

Ptuj, januar 2020

Zapri